Informace o projektu

Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností

Kód projektu
ROZV/C17/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě

Noc vědců je celoevropsky rozšířená vědecko-popularizační akce, která zpřístupňuje vědecká pracoviště veřejnosti s cílem přiblížit vědeckou práci, její výsledky a její propojení s každodenním životem. Na jeden večer se otevřou vědecká pracoviště a vědci přibližují svou práci veřejnosti formou popularizačně-naučných přednášek, workshopů, experimentů, vědeckých show, komentovaných prohlídek a podobně.
Projekt Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR umožní vzájemnou podporu univerzit, jejich vědecko-výzkumné činnosti a popularizace jejich výstupů, stejně jako zatraktivnění studia na VŠ. Pomůže upevnit pozici zapojených univerzit ve vztahu k soukromému sektoru například v oblasti průmyslu a dalších oblastech, které využívají výsledků vědecko-výzkumné činnosti.