Informace o projektu

ALMA MATER - interaktívna podporná vyučovacia platforma (ALMA MATER)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0592/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Potreba projektu ALMA MATER bola vyvolaná niekoľkými faktormi: 1. zlepšenie úspešnosti študentov počas záverečnej skúšky; 2. dopyt po doteraz neexistujúcej učebnici; 3. rozšírenie a doplnenie vyučovania o témy, ktoré by ináč z obsahu kurzov vypadli. Výstupom projektu bude interaktívna webová stránka, ktorá študentom kreatívnou formou predstaví základné vývojové tendencie v neolite, eneolite a staršej dobe bronzovej (cca 5600-1600 pred n. l.) - chronologické systémy, charakteristiku sídlisk a pohrebného rítu s najdôležitejšími lokalitami a základnú materiálnu kultúru - s tým, že študent si bude môcť vyexportovať vybrané časti v podobe PDF a prispôsobiť si študijné materiály svojim momentálnym potrebám. Očakáva sa aj aktívna účasť na konferencii, počas ktorej odbornej verejnosti predstavíme modernú koncepciu vyučovania mladšieho praveku.

Publikace

Počet publikací: 1