Informace o projektu

Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity - certifikace CISSP.

Kód projektu
642/2019
Období řešení
7/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Cílem projektu je navýšení odborné kvalifikace zaměstnanců kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity (CSIRT-MU) získáním certifikace Certified Information Systems Security Professional (CISSP) a následným využitím získaných znalostí a dovedností k podpoře interního projektu MU – „Zvýšení kyberbezpečnostního povědomí na MU“, [ROZV/05/2019]. Výstupem tohoto projektu budou školící materiály vytvořené certifikovanými zaměstnanci využitelné v rámci interního projektu MU. Certifikovaní zaměstnanci se budou podílet na přípravě a realizaci školení jako experti pro danou problematiku. Certifikace zaměstnanců přinese nové poznatky a povede rovněž ke zvýšení úrovně zabezpečení kybernetického prostoru Masarykovy univerzity. V rámci tohoto projektu budou hrazeny veškeré výdaje na studijní materiály a složení potřebné certifikační zkoušky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info