Informace o projektu

Rozvoj infrastruktury informačních systémů MU a inovace administrativy studia a komunikačních nástrojů v IS MU

Kód projektu
ROZV/7/1/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova
informační systémy, Informační systém Masarykovy univerzity, IS MU, studijní administrativa

Cílem projektu je zajistit rozvoj infrastruktury informačních systémů MU v oblastech datové sítě, centrálních výpočetních a ukládacích kapacit pro obecné aplikace a pro informační systém IRIS, komplexní inovace agend studijní administrativy a subsystémů v oblasti správy výuky nebo výuky samotné v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Aktivity této části projektu jsou zaměřeny na vývojové práce v oblasti agend IS MU a uživatelskou podporu pro zasazení do praxe nových verzí aplikací pro podporu studia v IS MU. Zvláštní pozornost je věnována problematice bezpečnosti datové sítě, rozvoji systémů správy budov (BMS) a licencování statistického softwaru.

Výsledky

Rozšíření datové sítě a bezdrátového pokrytí, pořízení sond pro technologii 10GE, UPS a chladicích jednotek. Druhá část nového úložiště systému univerzitních počítačových studoven a navazujících serverů, rozšíření serveru webového rozhraní systému IRIS včetně zálohování, virtualizace serverů IRIS, pořízení základní sestavy jednodeskových serverů a virtualizační software Pořízení dalšího diskového pole do sítě SAN, nové prvky laboratoře BMS, nové kapacity serverů IS BAPS, celouniverzitní licence SPSS. Inovace a rozšíření agend: studijní administrativy (Záznamník učitele, Katalogů předmětů aj.), Vývěsky, podpora algoritmů poplatků za studium, agendy Obchodního centra MU, zkušební provoz synchronizace kontaktů IS MU s externími personálními systémy, podpora a optimalizace algoritmů vyhledávání (fulltext, tematické), tiskového systému a bezpečnostních prvků systému, provoz Kariérního centra. Nasazení vyškolené uživatelské podpory na fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info