Informace o projektu

Tvorba metodického materiálu k výuce primární onkologické prevence na 2. stupni základní školy

Kód projektu
DAR-2055-oZ-2018
Období řešení
9/2018 - 9/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Nadace/fond - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na:
1. Implementaci problematiky primární onkologické prevence do výuky na druhém stupni základních škol, především do předmětu přírodopisu a výchovy ke zdraví.
Metodický materiál bude zaměřen na obecné zásady primární prevence onkologických onemocnění, tedy na význam primární prevence ve zdravém životním stylu a tím i význam primární prevence onkologických onemocnění.
2. Doplnění již dříve vzniklých materiálů o CD s prezentacemi, což umožní jednodušší výuku tématu učiteli na základních školách.
3. Realizaci metodických workshopů pro učitele.
4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, se zaměřením na získání nejnovějších informací z oblasti výživy a pohybové aktivity.

Publikace