Informace o projektu

Metodický materiál onkologické prevence pro 2.stupeň základní školy My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví - překlad do angličtiny, vytvoření webového portálu My se raka nebojíme

Kód projektu
DAR-2055-oZ-2019
Období řešení
9/2019 - 9/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Nadace/fond - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

1. Cílem projektu přeložit vytvořený metodický materiál k prevenci onkologických onemocnění určený pro učitele druhého stupně základních škol: My se raka nebojíme (2018).
2. Šíření a prezentace metodického materiálu a tím i onkologické prevence v zahraničí – spolupracující organizace v zahraničí (např. Pedagogická fakulta v Ljubljani), evropská síť škol podporujících zdraví, zahraniční konference.
3. Vytvoření portálu My se raka nebojíme, který bude obsahovat online metodiku a prezentace k metodickému materiálu a bude sloužit jako podpůrný materiál k výuce onkologické prevence v českém prostředí.