Informace o projektu

Vliv intenzivní tanečně-pohybové intervence na mikrostrukturní vlastnosti mozkové tkáně u seniorů (TANEC)

Kód projektu
MUNI/E/1310/2019
Období řešení
10/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Cílem projektu je publikace studie z vynikajících výsledků výzkumu v prestižním vědeckém časopise Journal of Alzheimer’s disease. Tato studie sledovala vliv šestiměsíční tanečně-pohybové intervence (TPI) na fyzickou zdatnost a kognitivní funkce seniorů a s tím spojené změny v mikrostrukturních vlastnostech mozkové tkáně, hodnocené pomocí difusního zobrazování magnetickou rezonancí (DTI-MRI). Sedmdesát šest seniorů bylo randomizováno do TPI a kontrolní skupiny. Signifikantní efekty mezi skupinami v důsledku TPI byly pozorovány v testech fyzické zdatnosti a pozornostní doméně. V TPI skupině byly pozorovány pozitivní vztahy mezi zlepšením v testech fyzické zdatnosti a DTI parametrem frakční anisotropie. Nově jsme tedy ukázali, že intenzivní TPI vede ke zvýšení fyzické zdatnosti (výdrž, hbitost, rovnováha) prostřednictvím zlepšení strukturní konektivity v bílé hmotě, jak globálně, tak v traktech zájmu, které jsou aktivní v regulaci motorického učení a chování, koordinaci a řízení volního pohybu.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info