Informace o projektu

Modernizace České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (UP CIISB)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015974
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Cílem projektu je udržení stávající špičkové úrovně a globální konkurenceschopnosti České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB) prostřednictvím investic do jejího přístrojového vybavení. Svým organizačním modelem založeným na otevřeném přístupu uživatelů ke sdíleným laboratořím bude CIISB rozvíjet kulturu spolupráce v biologických a medicínských vědách a umožní realizaci nejnovějších experimentálních technik širokému spektru uživatelů bez ohledu na domovskou instituci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info