Informace o projektu
Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školách

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-12828S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Vzrůstající fenomén soukromých alternativních škol vnáší nový typ selektivity do vzdělávacího systému. Tento projekt umožní hloubkově prozkoumat vybrané alternativní školy v celém spektru povinné školní docházky. Komplexně uchopuje narativní identity aktérů v těchto školách (ředitelé, učitelé, žáci, rodiče) a propojuje je s výukovým diskursem. Výsledky zasazuje do aktuální diskuse o sociální spravedlnosti ve vzdělávání. Projekt je přínosný zejména: 1) vícepřípadovou studií alternativních škol, o kterých často absentuje empirická evidence, 2) hloubkovou analýzou narativních identit aktérů na těchto školách 3) obohacením pedagogických věd o design vícepřípadové studie a narativního výzkumu využitelný nejen ke studiu alternativních škol. Projekt obohatí poznání v této oblasti 2 studiemi v časopisech indexovaných v databázi WOS a 3 studiemi v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info