Informace o projektu
Nitro- a oxyderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v atmosféře - distribuce, výměna mezi ovzduším a povrchy a potenciál dálkového přenosu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-07117S
Období řešení
1/2020 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nitro- a oxyderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků (NPAH, OPAH) se vyskytují v ovzduší a představují vysoké zdravotní riziko, ale jen velmi málo je známo o jejich distribuci v životním prostředí. V předloženém návrhu projektu plánujeme využít nedávno vyvinutých experimentálních a modelových metod pro studium atmosférické distribuce a osudu NPAH a OPAH. Mezi sledované látky plánujeme zahrnout také silné mutageny, které dosud nebyly zkoumány. Projekt bude zahrnovat měření v ovzduší na středoevropské pozaďové lokalitě během různých ročních období a poprvé i nad oceánem a v Arktidě. Vzhledem k jejich semivolatilitě a pomalému odbourávání v povrchových složkách prostředí se očekává, že tyto znečišťující látky budou podléhat tzv. „multi-hop“ dálkovému transportu. Proto budou měřeny jejich koncentrace v půdě a povrchové vodě a bude stanoven související směr jejich výměny mezi povrchy a ovzduším na středoevropské pozaďové lokalitě a v mořské vodě v Atlantiku. Na základě rekonstrukce znečištění půdy NPAH a OPAHs v posledním desetiletí budeme numericky simulovat dlouhodobé cyklování.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info