Informace o projektu

Arytmogenní efekt aminophyllinu na buněčné kultury kardiomyocytů

Kód projektu
MUNI/A/1455/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V návaznosti na interní grantový projekt MUNI/A/1532/2018 bude na lidské kardiomyocyty diferencované z pluripotentních kmenových buněk aplikován aminophyllin jako v klinické praxi široce užívaný zástupce methylxantinů. Pomocí mikroskopu atomárních sil bude poté hodnocen arytmogenní potenciál aminophyllinu a také bude posouzen jeho inotropní a chronotropní efekt.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info