Informace o projektu
Udržitelnost nestátních neziskových organizací a sociálních podniků (UNNOSP)

Kód projektu
MUNI/A/1068/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt se skládá ze dvou dílčích záměrů, které spolu tvoří jeden tématický celek. Jádrem výzkumu je analýza aspektů udržitelnosti fungování organizací, které řeší společensky orientované problémy. Jedna linie výzkumu se zabývá identifikaci způsobů, jakými organizace reálně měří své finanční zdraví, přičemž výzkum bude zaměřen na nestátní neziskové organizace. Druhá linie výzkumu se zaměří na sociální podniky a bude analyzovat faktory ovlivňující sociální cíle a finanční udržitelnost v těchto organizacích. Obě linie výzkumu jsou nedílnou součástí disertačních prací navrhovatelky a člena realizačního týmu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info