Informace o projektu

ACTRIS-CZ

Kód projektu
LM2018122
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Český hydrometeorologický ústav
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Velká výzkumná infrastruktura (VI) ACTRIS-CZ (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) tvoří unikátní platformu pro dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni, zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. Poskytuje odborné výstupy na poli atmosférických věd, zejména výzkumu atmosférických aerosolů, oblaků a reaktivních plynů. Kapacity ACTRIS-CZ tvoří Národní atmosférická observatoř Košetice (NAOK)
a technologické vybavení a příslušenství čtyř partnerských institucí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provozuje jádro NAOK, původní Observatoř Košetice, která byla založena v roce 1988 jako specializované pracoviště pro detekování dlouhodobých trendů kvality ovzduší na regionální úrovni České republiky (ČR) a v širším pojetí i celého středoevropského regionu. NAOK od devadesátých let minulého století reprezentuje ČR v mezinárodních programech monitoringu a výzkumu složení atmosféry pod konvencí CLRTAP (Convention on Long-Range Trans-Boundary Air Pollution) a WMO (World Meteorological Organization). Integrovaný monitoring perzistentních organických polutantů (POPs) je na NAOK realizován od samého počátku výzkumným centrem Masarykovy univerzity (MU) RECETOX. Spolupráce s Ústavem chemických procesů AV ČR (ÚCHP) v oblasti speciálních měření
a výzkumu atmosférických aerosolů byla zahájena v roce 2006 v rámci projektu EUSAAR. Od roku 2011, kdy byla zahájena výstavba 250 m vysokého atmosférického stožáru, se datuje spolupráce s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ). Atmosférický stožár, který byl uveden do provozu v roce 2013, primárně slouží pro měření vertikálního profilu skleníkových plynů, ale je využíván i pro další aktivity v rámci VI ICOS (Integrated Carbon Observation System) a ACTRIS. Všechny čtyři ústavy podepsaly
v roce 2013 Memorandum potvrzující zájem o spolupráci na tématech infrastruktury ACTRIS.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info