Informace o projektu

Přechodný pobyt zletilého rodinného příslušníka občana EU pohledem unijního, českého a německého práva

Kód projektu
MUNI/A/1400/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na zmapování vývoje přechodného pobytu zletilých rodinných příslušníků v judikatuře Soudního dvora EU. Pozornost bude věnována samotné definici rodinného příslušníka občana EU, nejen jak ji zná pobytová směrnice, ale i tomu, jak definují rodinného příslušníka české a německé národní předpisy. Konkrétně bude provedena analýza, zda se členské státy drží striktně znění směrnice, či se od něj odchylují. Dále bude zkoumáno, jak Česká republika a Německo reflektují vývoj judikatury Soudního dvora v národním právu a který ze dvou zmíněných členských států nabízí příznivější právní úpravu pro rodinné příslušníky občanů EU.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info