Informace o projektu

Konference Zemědělské hospodaření v době klimatické krize

Kód projektu
MUNI/B/1219/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je uspořádání mezinárodní vědecké konference zaměřené na právní úpravu zemědělského hospodaření v období změny klimatu, resp. klimatické krize. Konference bude otevřena především studentům doktorského studia, přičemž se ji budou moci zúčastnit také studenti magisterského studia a mladí vědečtí pracovníci. Vzhledem k tématu konference se dá očekávat také omezená účast studentů neprávních oborů. Kvalitní odborná zpětná vazba bude zajištěna jednak recenzí příspěvků, jednak diskuzí na konferenci, které se zúčastní také zkušení vědečtí pracovníci a odborníci z praxe. Výstupem z konference bude elektronický sborník recenzovaných příspěvků přednesených na konferenci.