Informace o projektu

Aktuální problémy mediálního výzkumu V

Kód projektu
MUNI/A/1266/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy současného výzkumu médií. Zahrnuje tři dílčí výzkumy, v nichž výzkumníci mapují praxe uživatelů digitálních médií z dospělé i dětské populace. V jednotlivých výzkumech pokrýváme široké spektrum dopadů dialogu s digitálním textem na každodennost uživatelů: projevy kyberagrese, nenávisti a diskriminace na internetu; důvěru ve zpravodajský obsah na online sociálních sítích; překlenování digitální propasti při získávání audiovizuálních produktů za příspění sociální podpory. V projektu stavíme na datech kvalitativních i kvantitativníich a navazujeme na stávající výzkumné aktivity KMSŽ FSS MU. Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty ve výzkumných aktivitách, proto je projekt tematicky úzce svázán s dizertačními pracemi studentů. Výstupem projektu budou rukopisy pro odborná recenzovaná periodika, výstupy na konferencích a závěrečný workshop, na kterém členové týmu (a případně další podpoření výzkumníci) odprezentují základní zjištění svůch výzkumů.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info