Informace o projektu

Rozvoj kreativního myšlení v online kurzech s výhledem na internacionalizaci (Kreativita)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/1619/2019
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je rozvinout a tutorovat kurz Kreativní práce s informacemi (KPI22) takovým způsobem, aby byla v budoucnosti možná jeho snazší internacionalizace. Především předpokládáme rozšíření množství zdrojů v angličtině, práce s vybranými anglickými videi, a to v kontextu strategických cílů MU. Současně bude podpořen (tutoringem) a významně inovován kurz Psychologie v online vzdělávání (ISKM63).