Informace o projektu

Osvěta o rané intervenci pro rodinné příslušníky dětí po včasném záchytu PAS

Kód projektu
48/2020/PPZ/OKD
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Rodiče dětí, u nichž existuje podezření na poruchu autistického spektra (“PAS”) či jinou vývojovou vadu a které byly zachyceny v rámci včasného záchytu PAS, pediatři nasměrují k odborným lékařům (obvykle psycholog, psychiatr, neurolog apod.). Po dobu vyčkání na další diagnostické vyšetření však mohou rodiče se svými dětmi započít určitou formu rané intervence, která může výrazně zlepšit chování jejich dětí, případně také jejich prognózu. V současné době není dostatek přednášek pro rodiče, jak s dětmi s podezřením na neurovývojové poruchy postupovat, zvolí-li si jako intervenci aplikovanou behaviorální analýzu (“ABA”), která je současně považována za účinný způsob intervence potvrzený
nejnovějšími vědeckými poznatky.
V průběhu let 2016-2017 takové přednášky pořádali samotní rodiče
(www.csaba.cz, sekce Rodičovské semináře), poté později spolek Rodiče pro děti s autismem.
Cílem projektu je navázat na rodičovské semináře a nabídnout rodičům, kteří neměli možnost se zúčastnit předchozích běhů přednášek pro rodiče, možnost naučit se základy praktického využití ABA pro rodiče, kteří mají podezření na PAS u svého dítěte teprve čerstvě. Využita bude opět spolupráce se spolkem Rodiče pro děti s autismem, který má v současnosti kontakty na mnoho desítek rodičů, kteří se zúčastnili původních seminářů.
Cílem projektu je také vytvoření praktických videí ABA, které vedou k posílení praktického aspektu vzdělávání u přednášek obeznamujících účastníky s behaviorálními přístupy se zaměřením na zvládání problémového chování a nácvik nových dovedností.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info