Informace o projektu
Plazmatem asistovaná úprava nanovláken pro filtrační účely

Kód projektu
MUNI/31/02202002/2020
Období řešení
5/2020 - 4/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předmětem dílčího projektu je ověření technologie úpravy nanovláken pomocí plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku pro jejich využití k filtraci vzduchu. Budeme sledovat vliv plazmatu generovaném při atmosférickém tlaku pomocí rovinných a zakřivených DCSBD elektrod za účelem zvýšení užitných vlastností nanovlákenného materiálu. Budeme se soustředit jak na úpravu samotných nanovláken (např. fyzikální a chemická funkcionalizace nanovláken, změna velikosti pórů), tak na úpravu nosného substrátu (např. zvýšení adheze k substrátu). Výstupem dílčího projektu s komerčním potenciálem by mělo být ověření využití technologie, která by vedla k případné komercializaci DCSBD technologie do výrobní linky na přípravu nanovláken.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info