Informace o projektu
Thermodynamic and kinetic investigations of metal complexes of polydentate ligands for biomedical, analytical and industrial applications (NECTAR_COST)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTC20044
Období řešení
7/2020 - 9/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Předkládaný projekt se bude zabývat studiem termodynamických a kinetických vlastností kovových komplexů s polydentátními ligandy, kdy budou stanoveny rovnovážné konstanty popisující protonizaci ligandů a vznik jejich komplexů s ionty kovů pomocí dostupných experimentálních technik. Současně bude probíhat studium kinetiky formace, disociace a izomerace kovových komplexů, aby bylo možné stanovit jejich reakční mechanismus. Vybrané kovové komplexy budou také studovány z pohledu teoretické chemie a jejich vypočtené parametry pak budou korelovány s experimentálními výsledky tak, aby byl navržen co nejlepší design struktury polydentátních ligandů vhodných pro komplexaci vybraných iontů kovů pro potenciální biomedicínské a analytické aplikace, event. využití v průmyslu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info