Informace o projektu

Změny cytoskeletu buněk nádorových linií v průběhu indukované apoptózy v závislosti na stádiu diferenciace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA304/00/0403
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Podstatou projektu je systematické a detailní studium změn cytoskeletu v buňkách lidské promyelocytární leukémie HL-60 a myšího embryonálního karcinomu P19 během procesu apoptózy v závislosti na stupni buněčné diferenciace. Pomocí specifických induktorů bude navozena diferenciace promyelocytů HL-60 na monocyty, granulocyty a makrofágy, resp. diferenciace buněk P19 na neurony, gliové buňky, buňky kosterního svalstva a myocyty. V různě diferencovaných buňkách bude vyvolán proces apoptózy, během něhož budou studovány změny jednotlivých cytoskeletálních komponent (mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediární filamenta). K hodnocení průběhu apoptózy budou využity morfologické a biochemické úrovni buněčné (fluorescenční mikroskopie), ultrastrukturální (elektronová mikroskopie) a molekulární (SDS-PAGE, immunobloting). Získané výsledky rozšíří naše znalosti molekulárních mechanismů apoptotických změn a mohly by být začleněny do strategie indukce apoptózy v diferencovaných nádorových buňkách.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info