Informace o projektu

Polymorfismy genů pro angiotensinogen a angiotensin I konvertasu u esenciální hypertense

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA306/93/2192
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem práce je vyhodnocení vlivu bialelických polymorfismů genů pro angiotensinogen (JEUNEMAITRE et al., Cell: 71, 169, 1992) a pro angiotensin I konvertase (ZEE et al., BBRC: 184, 9, 1992) a jejich případné neaditivní interakce na vznik esenciální hypertense u člověka a na rozdílnou reaktivitu nositelů těchto alel na různé typy léčby nemoci. Polymorfismus těchto dvou genů, z nichž každý sám o sobě ovlivňuje signifikantně výši krevního tlaku, by byl poprvé z tohoto hlediska analysován pro oba geny současně. Příslušný fenotyp (krevní tlak) by byl také v souvislosti se studiem genetiky hypertense poprvé měřen podstatně informativnější metodou 24 hod. sledování neinvasivním způsobem, což by umožnilo dokonalejší klasifikaci esenciální hypertense a dokonalejší analýzu její asociace s uvedenými dvěma geny.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info