Informace o projektu

DP11_Bezpečné sdílení medicínských dat v období pandemie – Covid19 (CovidCareShare)

Kód projektu
MUNI/33/DP11/2020
Období řešení
10/2020 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.

Předmětem projektu je návrh architektury informačního systému pro efektivní spolupráci zdravotnických institucí zejména v oblasti zpracování medicínských obrazových informací, sdílení informací a procesech uplatňovaných v období pandemií (Covid-19). Architektura bude postavena na dlouhodobých zkušenostech s existujícími technologiemi využívanými na MU od roku 2000 pro bezpečné přenosy zejména v rámci projektů MeDiMed, zpracování a archivaci medicínských obrazových dat a bude využita jako pilotní proof of concept využitelný při obdobné krizové situaci, ale i pro zvýšení efektivity lékařské péče v běžných podmínkách. Výstupem projektu bude rovněž studie proveditelnosti, která identifikuje právní, organizační a technické problémy, které bude potřeba před implementací navržené architektury vyřešit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info