Informace o projektu

Exprese integrinů při diferenciaci Schwannových buněk a odvozených struktur v periferní nervové soustavě laboratorního potkana

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA309/97/0107
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Extracelulární matrix (ECM) Schwannových buněk (Sb) a odvozených pomocných struktur hraje významnou úlohu při reparačních procesech v periferní nervové soustavě (PNS). Integriny, které zabezpečují interakce mezi buňkou a ECM, mají patrně zásadní význam i při přenosu morfogenních informací z ECM během diferenciace Sb a odvozených struktur. Během diferenciace zaujímají gliové buňky PNS rozmanitý tvar a vytvářejí na svém povrchu bazální laminu. Cílem projektu je prokázat: i/ sekvenci exprese integrinů během diferenciace glie PNS v prenatálním a časném postnatálním období, ii/ vztah mezi tvarem glie a expresí integrinů, iii/ funkci integrinů při vlivu ECM na rediferenciaci migrovaných nediferencovaných Sb v dospělém organizmu bez přítomnosti nervové komponenty, iv/ úlohu integrinů při migraci a diferenciaci Sb v arteficiální matrix bez přítomnosti nervové komponenty. Uvedené cíle budou dosaženy imunohistochemickým studiem exprese integrinů u prenatálních a časných postnatálních vývojových stádiích.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info