Informace o projektu

Zavedení základního paleopatologického vyšetření do vybraných předmětů programu Antropologie

Kód projektu
FRVS/776/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Při zpracování kosterních pozůstatků máme k dispozici omezené spektrum metod, které pomáhají rekonstruovat způsob života historických populací. Jednou z důležitých informací, kterou je možné z kosterním pozůstatků zjistit je zdravotní stav zemřelého jedince. Vědecká disciplína, která se zabývá zkoumáním chorobných změn na skeletu je paleopatologie. Ta může být užitečná také ve forenzní antropologii, kdy může napomoci k identifikaci jedince nebo zjištění příčiny jeho smrti. Záměrem předkládaného projektu je zavedení základního paleopatologického vyšetření do výuky vybraných předmětů programu Antropologie tak, aby všichni studenti, kteří si tyto předměty zapíší, měli možnost seznámit se s těmito základními paleopatologickými změnami (například: typy zlomenin, vymknutí kloubů, poranění způsobená zbraněmi nebo ostrými předměty, nespecifické zánětlivé změny, degenerativně produktivní choroby) a získali tak praxi při jejich popisování a rozlišování.