Informace o projektu
Proměny reflexe ruského politického a společenského myšlení

Kód projektu
MUNI/A/1114/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu doktorandů Ústavu slavistiky v oblasti ruského společenského myšlení a v rámci oboru Filologicko-areálová studia. V průběhu 2. poloviny 20. století vyvolala problematika ruského myšlení několik vln (nejen) akademického zájmu. Intenzivní výzkum přinesl řadu pozoruhodných, ale také nejednoznačných a protichůdných výsledků. Tato výrazná názorová roztříštěnost v širokém tematickém záběru odráží velký interpretační a badatelský potenciál výzkumu ruského myšlení. Právě proto se o něm neustále vedou mezi světovými badateli rozsáhlé diskuse. Některé důležité aspekty výzkumu však stále zůstávají mimo zorné pole. Do této odborné diskuse hodlají svými texty přispět i členové badatelského týmu, a to třemi dílčími sondami, které vycházejí z archivních bádání (v ČR i v Rusku), pracují s dosud zcela nevyužitým či jen velmi omezeně využitým materiálem a zasazují ho do aktuálně diskutovaných témat. M. Racyn se v rámci výzkumu eurasijství zaměří na určení východisek a hlavních aspektů literárněvědných koncepcí P. N. Savického a jak tyto koncepce byly reflektovány v sovětském prostředí ve 2. polovině 20. století. K. Velšová objasní, jak se v poúnorovém Československu vytvářel obraz D. I. Fonvizina, osvícenského dramatika doby Kateřiny II. a myslitele, jenž svými názory inspiroval část děkabristického hnutí. J. Šaur se bude soustředit na konceptualizaci tzv. ruského raného liberalismu, tedy liberálního myšlení druhé poloviny 50. a první poloviny 60. let 19. století, a to studií o pojetí svobody v ruském prostředí a proměnách chápání svobody v rámci ruského liberálního hnutí. V rámci projektu vzniknou tři publikační výstupy. Bude se jednat o dvě studie a jednu kapitolu v odborné knize.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info