Informace o projektu

Moderní literárně-sociologické přístupy v germanistice - literární trh

Kód projektu
MUNI/A/1371/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt navazuje na úspěšné pracovní setkání doktorandů čtyř institucí (FFMU, univerzita v Regensburgu, Fritz Hüser Institut v Dortmundu, literární archiv Sulzbach) v roce 2020, jehož tématem byla moderní literární sociologie. Po tématu literární sítí (Netzwerk-Theorie) se v roce 2021 doktorandi těchto tří institucí zaměří na jiné literárně sociologické téma, kterým je literární trh a jeho jednotlivé části: produkce literárního díla, jeho distribuce a následná recepce čtenáři, role různých literárních institucí a dalších aktérů v těchto procesech.
V jarním semestru zapojení doktorandi zorganizují na FFMU seminář, který si bere za cíl pochopení teorie dané problematiky na základě práce s příslušnými texty. Doktorandi společně se svými školiteli a se zapojením několika magisterských studentů s doktorandskou ambicí budou reflektovat stěžejní teoretickou literaturu. Na podzim na seminář naváže setkání ve spolupráci s Fritz-Hüser-Institut Dortmund, Literárním archivem Sulzbach a Univerzitou v Řezně, kde dojde na aplikaci teorie u jednotlivých disertačních témat a na představení vlastních výsledků práce z teoretických seminářů jarního semestru.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info