Informace o projektu

Organizácia byzantského námorníctva za dynastie Komnénovcov (Byzantské námorníctvo)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-18177S
Období řešení
7/2021 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Aktuálny projekt predstavuje pokus o osvetlenie procesu obnovy byzantského námorníctva za vlády zakladateľa dynastie Komnénovcov cisára Alexia I. Komnéna (1081-1118), ako aj neskoršie osudy tejto organizácie, ako aj jej členov a štruktúru za vlády jeho nasledovníkov cisárov Jána II. Komnéna (1118-1143) a Manuela I. Komnéna (1143-1180). Veľký dôraz bude kladený na obdobie vlády Alexia Komnéna, pretože na začiatku jeho vlády byzantské námorníctvo takmer nejestvovalo. Tento proces úpadku pravdepodobne začal v priebehu 40-tych a 50-tych rokov 11. storočia. Alexios Komnénos tak - ako to vyplýva zo svedectiev prameňov - musel začať s budovaním loďstva takmer od nuly. Aby bola budúca analýza oveľa konzekventnejšia, nebudú počas tohto projektu využívané iba štandardné byzantské (a nebyzantské) písomné pramene, ale aj ich alternatívy. Prominentné miesto medzi nimi bude vyhradené oloveným pečatiam, najmä tým, ktoré pochádzajú od byzantských úradníkov, a veliteľov. Výstupom projektu budú dve odborné štúdie a vedecká monografia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info