Informace o projektu
Xeno-free enzymatically degradable polymer materials for 4D bioprinting

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-06524S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Současná buněčná biologie otevřela nový směr ve V&V, zaměřený na ex vivo tvorbu 3D
struktur, které velmi blízce napodobují tkáně a orgány živého organismu. I přes schopnost
buněk sebeorganizovat se, přispění nebuněčného 3D nosiče je stále považováno za důležité
pro zajištění správné morfologie. Slibným přístupem, jak zajistit správnou pozici buněk a jejich
další vývoj je 3D biotisk. Pokročilým konceptem je pak tzv. 4D biotisk, definovaný schopností
biomateriálu odpovídat na různé signály i po jeho vytisknutí. Hlavní limitací těchto přístupů je
suboptimální chemické složení biomateriálů, které nedává dostatečnou flexibilitu v mechanických vlastnostech, vnitřní geometrii, schopnosti vázat a uvolňovat ligandy atd. V tomto projektu navrhujeme připravit plně syntetické (xeno-free) vysoce flexibilní polymerní
biomateriály na bázi syntetických polyaminokyselin. Také vyvineme a ověříme postupy pro 4D
biotisk s využitím modelu buněk a tkání plic. Tento projekt je vysoce interdisciplinární a nebyl by možný bez těsného propojení mezi pokročilou chemií a buněčnou biologií.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info