Informace o projektu

International Anthropological Student Conference (i-ANTHROP)

Kód projektu
MUNI/B/1436/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Konference International ANTHROPological Student Conference (i-ANTHROP) bude poskytovat fórum pro magisterské a doktorské studenty orientované na antropologii. Program konference bude zahrnovat 4 zvané přednášky významných domácích a zahraničních odborníků. Na které tematicky navážou příspěvky magisterských a doktorských studentů antropologie a mladých vědců v příbuzných vědách, kteří při svých výzkumech využívají moderní antropologické metody (např. archeologové, sociologové, forenzní vědci atd.). Prezentace budou představovat jejich výzkumné výsledky. Preferovaný způsob prezentace příspěvků bude ústní představení výsledků, k dispozici bude také možnost prezentace posterů v tištěné i digitální formě. Konference se budou účastnit studenti jak českých, tak i zahraničních vysokých škol. Konference vydá sborník příspěvků obsahující texty k jednotlivým ústně prezentovaným příspěvkům, který bude dostupný online. Jednací řečí konference bude angličtina. Odborný profil konference bude úzce odrážet vědeckovýzkumné zaměření Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU a zároveň reflektovat výzvy, na které budou v následujícím desetiletí antropologové narážet. Jedná se o výzvy pramenící z globalizace, ekologických a zdravotních krizí. Hlavním cílem konference bude šíření nových poznatků v mladé vědecké komunitě a možnost navázat kontakty mezi začínajícími vědci. Studenti budou mít možnost získat zpětnou vazbu od odborníků v daném odvětví a rozšíří si přehled o nejnovější trendy v antropologii. Konference bude mít pozitivní dopad z hlediska reprezentace MU. Díky prezentaci výsledků v angličtině na mezinárodní scéně se zvýší tato konference kompetence magisterských a doktorských studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info