Informace o projektu

Analytická a fyzikální chemie ve výzkumu biologických, geologických a syntetických materiálů (BIOGEOSYNT)

Kód projektu
MUNI/A/1390/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj metod pro chemickou analýzu biologických, geologických a syntetických materiálů realizovaný studenty doktorského a magisterského studia s využitím instrumentace hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserové ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomové emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-OES), rentgenové fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie s různými ionizačními technikami (MALDI-ToF-MS a další), hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopií jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou využívány při zobrazování prostorového rozložení analytů ve vzorcích biologických tkání, hornin a minerálů, při vývoji protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů (speciálních skel), při studiu fázových rovnováh slitin a při vývoji nanomateriálů a jejich charakterizaci. Vlastnosti kovů a slitin budou modelovány pomocí výpočtů.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info