Informace o projektu

Aktuální trendy výzkumu politického násilí v Evropě v první polovině 20. století (Politické násilí)

Kód projektu
MUNI/A/1417/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

První polovina 20. století přinesla do evropského prostoru několik vln ozbrojeného organizovaného násilí, které se přelévaly formou otevřených válečných konfliktů i nestandardních ilegálních střetů skupin polovojenského charakteru. V důsledku 1. světové války se změnil vztah evropské společnosti k násilí a to umožnilo jeho prorůstání do veřejného života. V humanitních i sociálních vědách v zahraničí je tématu věnována zvýšená pozornost již několik desetiletí. V české historiografii bylo však téma až na výjimky dosud opomíjeno. Projekt chce odstranit tento deficit a zmapuje nejnovější trendy zkoumání politického násilí nevojenského charakteru ve středoevropském prostoru se zvláštním zaměřením na první polovinu 20. století.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info