Informace o projektu

LIRE (Language Interpretation through REading)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2020-1-SK01-KA201-078332-EN-RAABE
Období řešení
9/2020 - 10/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Základná škola Jana Amosa Komenského

Cílem projektu je vytvoření metodických a didaktických pomůcek pro učitele základních škol v tištěné a online verzi, prioritně zaměřených na aktivní využití tzv. easy readers, tj. zjednodušené četby ve výuce. S odkazem na teorie osvojování cizího jazyka a moderní přístupy ke vzdělání je četba chápána jako základ k užití jazyka v praxi, rozvoje čtenářské gramotnosti, kritického myšlení a všech klíčových kompetencí dle RVP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info