Informace o projektu

Rekonstrukce syntetických dlouhých sekvencí za použití molekulárního barkódování

Kód projektu
MUNI/71/04202001/2021
Období řešení
2/2021 - 2/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Vyvinuli jsme novou metodu pro začlenění jedinečných molekulárních identifikátorů (unique molecular identifier-UMI) do oligonukleotidů s následnou analýzou. Tuto metodu lze použít pro přípravu RNA/DNA knihoven sekvenování nové generace (NGS). Návrh zavedených UMI umožňuje následnou rekonstrukci dlouhých sekvencí (long-reads) a korekci chyb PCR vedoucí k přesně kvantifikovaným „fázovaným“ genomickým sekvencím. Tato technologie může být použita v různých oblastech, jako je lékařská genomika, de novo genomové sestavení, farmakogenetika, metagenomika (16S RNA sekvenování), molekulární diagnostika, nádorová genomika a imunogenomika atd.
Naším cílem je použít techniku pro úplnou bakteriální rekonstrukci 16S RNA (metagenomické účely). Kromě toho lze tuto metodu dále testovat na molekulární cíle, kde je nezbytné fázování SNP / mutace (farmakogenetické cíle atd.) a nemusí být dosaženo standardními metodami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info