Informace o projektu
Inclusive tertiary EDucation in the West BAlkanS (IDEA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
618859-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP
Období řešení
1/2021 - 1/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Spolupracující organizace
National & Kapodistrian University of Athens
Polis University
Albanian Disability Rights Foundation
Association of Paraplegic and Paralyzed Children (Handikos)
Association of Youth with Disabilities in Montenegro (AYDM)

The proposed project’s overall aim is to improve access, establish inclusive education learning conditions and develop employment opportunities for students with disabilities and students with learning difficulties in the Western Balkans. The means to accomplish this overarching aims is building capacities of the Student Service Units, faculty, administration, students and governing bodies of the partner countries' collaborating higher education institutions and their respective Ministries of Education, developing modern inclusion practices, assistive technologies and networking, which will also benefit disadvantaged groups in lower educational levels (primary and secondary education).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info