Informace o projektu
Testování synergické aktivity obsahových látek Paulownia tomentosa s konvenčními antibiotiky

Kód projektu
MUNI/C/0036/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Bakteriální infekce způsobené methicilin-rezistentními kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) představují stále závažnejší problém dnešní doby a vybízí k objevu nových potenciálně aktivních léčiv. Paulownia tomentosa, jako bohatý zdroj přírodních látek, nabízí velké množství sekundárních metabolitů se širokým spektrem účinku, což poukazuje na projev antioxidační, antiflogistické, antibakteriální a cytotoxické aktivity. Minimálně u jedenácti látek fenolické povahy s obsahem prenylového nebo geranylového řetězce, izolovaných z plodů P.tomentosa, bude testována antimikrobiální aktivita vůči pěti klinickým kmenům MRSA. Pomocí mikrodiluční metody bude stanovena jejich minimální inhibiční koncentrace. Následně bude ověřen vzájemný vztah vybraných aktivních látek s konvečně využívanými antibiotiky za účelem prokázání potenciálně synergického účinku, což vede k rozšíření škály účinných antibiotik, popřípadě ke snížení koncentrace nebo toxicity antibiotika. Prokázané biologické účinky látek z P. tomentosa v kombinaci s antibiotiky zvyšují jejich antimikrobiální potenciál a mohou zlepšit terapeutické využití v klinické praxi.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info