Informace o projektu

Izolace kumarinů Broussonetia papyrifera s potenciální antikonvulzivní aktivitou

Kód projektu
MUNI/C/0042/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Cieľom predpokladaného projektu je vytvoriť separačnú metodiku, ktorá by sa dala aplikovať na rôzne rastlinné zdroje bohaté na kumaríny. U týchto sekundárnych metabolitov boli popísané mimo iné rôzne antikonvulzívne, anxiolytické a neuroprotektívne účinky. Primárny experiment bude zahájený s rastlinou B. papyrifera, z ktorej boli už v minulosti kumaríny izolované. Frakcie získané pomocou stĺpcovej chromatografie budú podrobené analýze pomocou HPLC-DAD a podľa UV spektier budú vybrané frakcie analyzované pomocou 1H NMR. Prítomnosť laktónového kruhu v štruktúre kumarínov spôsobuje, že vodík H-4 je výrazne odtienený a vykazuje charakteristický chemický posun δH 7.80–8.20 ppm (v závislosti na susediacich substituentoch). Frakcie, ktoré budú podľa 1H NMR vykazovať chemický posun δH 7.50–8.50 ppm (najčastejšie dublet), budú následne podrobené separácií pomocou semipreparatívnej HPLC za účelom izolácie čistých látok. Týmto spôsobom bude pripravený set látok, ktoré budú poskytnuté pre testovanie antikonvulzívnej aktivity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info