Informace o projektu

Stát se filmařem - Rané kariéry filmových tvůrců a jejich sebereflexe v Česku od roku 2015 (RAFIKA)

Kód projektu
MUNI/C/0016/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je identifikovat několik různých podob kariérního vývoje a profesní identity u sedmi respondentů z řad nastupujících českých filmových režisérů a producentů (například Andy Fehu, Bohdan Karásek, Ondřej Hudeček, Kamila Dohnalová či Petr Kazda a další), kteří svoji kariéru zahájili uvedením debutového filmu do kin v roce 2015 a později. Každý z vybraných respondentů představuje unikátní filmařskou osobnost na základě tří faktorů; a) rozmanitost filmového vzdělání (studium různých oborů na pražské FAMU, písecké FAMO či v zahraničí); b) samotná povaha tvorby zkoumaných respondentů, prokazující jejich autorskou osobitost a rozpoznatelnost; c) smělost respondentů pouštět se do tvorby audiovizuálních projektů napříč různými žánry (například přechod z hraného filmu k dokumentu) a formáty (od celovečerních filmů k internetovým seriálům apod).
Základní metodou práce je hloubková analýza polostrukturovaných rozhovorů s respondenty vycházející z production studies (Caldwell, Bornová ad.). Rozhovory budou zaměřeny na rekonstrukci kariérního vývoje od počátků studia filmu přes realizaci debutu až po dokončené a připravované projekty. Důraz je kladen také na sebereflexivní uvažování respondentů na třech úrovních: a) chápání vlastní profesní identity a její rozpoznatelnost mezi ostatními filmovými tvůrci; b) budování kariéry a schopnost se různými cestami profesionalizovat (Ashton); c) pozice respondentů v současném českém filmovém průmyslu, vztahující se k produkčním podmínkám, kterým se musí buď podřizovat nebo se je snažit překonávat za účelem úspěšné realizace filmových projektů.
Projekt je přínosem pro bližší a komplexnějším zkoumání současného audiovizuálního průmyslu v Česku z pohledu začínající generace filmařů. Tvrdím, že vybraní respondenti se snaží různými cestami přizpůsobit podmínkám, za kterých mohou realizovat své projekty a neztrácí ambici obohatit současnou kinematografii vlastním autorským otiskem. Práce tak může významně přispět skrze sebereflexivní uvažování respondentů nad současným filmovým průmyslem i k pochopení příčin podoby dnešní filmové tvorby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info