Informace o projektu

Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.

Kód projektu
NU21-06-00408
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Každé trauma vede k aktivaci zánětu a do jisté míry vede k deregulaci funkcí imunitního systému. Jasný popis událostí ovlivňujících imunitní systém v důsledku traumatu stále chybí a diagnostika těchto prvních kroků imunitní aktivace může být rozhodující pro predikci a prevenci dalších komplikací během zotavení pacienta. Trauma nebo chirurgický zákrok může vyvolat syndrom systémové zánětlivé reakce (SIRS), který může dále progredovat do šokového stavu, provázeného multiorgánovým dysfunkčním syndromem. Na druhou stranu trauma nebo chirurgický zákrok může být komplikováno infekcí, která může přejít v sepsi, u které se také vyskytuje syndrom systémové zánětlivé odpovědi, ale primárně způsobený infekcí. Bylo vyvinuto intenzivní úsilí k identifikaci účinných diagnostických a prognostických markerů, které by mohly pomoci při hodnocení závažnosti vyvinutého stavu. Stále však chybí silné a spolehlivé testy pro včasnou předpověď vývoje výše uvedených závažných komplikací. Nové vysoce prediktivní a spolehlivé markery by byly velmi prospěšné v situacích, kdy se u chirurgických pacientů vyvíjí SIRS nebo sepse.
Počátek traumatu indukovaného SIRS ovlivňuje počet a funkci myeloidních buněk, takže myeloidní buňky jsou první senzory vyvíjející se SIRS nebo sepse. Změny populací monocytů a neutrofilů mohou být detekovány během prvních hodin a pochopení těchto změn může mít významný dopad na diagnostické závěry a další prevenci rozvoje život ohrožujících stavů během sepse. Neutrofily cirkulují v periferní krvi ve velkém počtu a jsou připraveny k okamžité aktivaci po setkání s patogenem. Kromě toho jsou monocyty periferní krve klíčovou podmnožinou buněk, která řídí postup sepse. Naším hlavním cílem je prozkoumat změny v podskupinách neutrofilů a monocytů a jejich funkčnosti spojené s progresí SIRS a sepse za účelem stanovení potenciálních přístupů včasné diagnostiky a vyhodnocení potenciálního rizika pro pacienta.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info