Informace o projektu

Digital Humanities pro pomocné vědy historické II (DH pro PVH II)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0167/2021
Období řešení
4/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cieľom projektu je rozšírenie pilotného kurzu „Digital Humanities pro pomocné vědy historické“, ktorý zapája informačné technológie a inovatívne výskumné nástroje do tohto tradičného odboru. Kurz predstavuje úvod do Digital Humanities (DH) a jednoduchšie nástroje v praxi. Pokračovanie prehlbuje túto tematiku, prináša slovník najdôležitejších hesiel, dôležitých projekty či e-zdrojov. Výuka prebieha interaktívnou formou, študenti pracujú na vlastných projektoch a prizvaní sú aj odborníci z praxe.
Uvedomujeme si, že práve spojenie tradičných odborných schopností (remesla) s prienikom nových nástrojov je aktuálne žiadaným trendom. Ambíciou projektu je preto vytvoriť moderný kurz, lepšie pripraviť absolventov na aktuálne potreby pracovného trhu, ale aj pokúsiť sa o modernizáciu odboru v rámci ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info