Informace o projektu
Digital Humanities pro pomocné vědy historické III (DH pro PVH III)

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0764/2021
Období řešení
6/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cieľom projektu je skvalitnenie a rozšírenie obsahu ponúkaného v kurze Digital Humanities pro pomocné vědy historické na základe skúseností z prvého semestra výuky a následné zverejnenie kurzu pre potreby ďalších pracovísk zaoberajúcich sa pomocnými vedami historickými, archívnictvom a príbuznými odbormi. Rozvoj Digital Humanities (DH) stavia bádateľov pred nové výzvy pri uvažovaní nad prameňmi. Na jednej strane sú to problémy metodologické, pretože nástroje DH umožňujú skúmať pramene dosiaľ nevyužívanými spôsobmi. Na druhej strane je tu častokrát zdanie technickej náročnosti, ktoré odradí nejedného záujemcu, keďže zatiaľ nie je zvykom vyučovať na historických odboroch informatiku. Kurz sa snaží odstrániť ostych pred modernými technológiami a poskytnúť študentom orientáciu v pojmoch a metódach DH používaných v pamäťových inštitúciách, kde po štúdiu najčastejšie pracujú, a má za cieľ ich inšpirovať aj vo vedeckej práci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info