Informace o projektu
Umění v podání seniorů III

Kód projektu
58-10811/2020
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Cílem projektu je snaha pokračovat v realizaci stávajících kurzů U3V MU, ale i na nové aktivity, zaměřené na vzdělávání seniorů tak, aby vedly k dalšímu prohlubování a rozšiřování jejich znalostí, a to v oblasti kultury, především hudby a sborového zpěvu. Záměrem je podporovat zájem o teoretické, ale i praktické aktivity. Obsah projektu je zaměřen na posilování stávajících a získávání nových teoretických znalostí, dále na osvojování nových a zlepšování získaných praktických dovedností, jako jsou např. hra na hudební nástroj, zlepšení dechové koordinace, udržení kapacity plic, posílení bránice, získání správných pěveckých návyků důležitých pro interpretaci jednohlasých a vícehlasých písní, rozvoj citu pro spolupráci a vzájemné tvoření s ostatními zpěváky atd. Instrumentální a vokální část kurzu zahrnuje teoretické přednášky i praktická cvičení. Jejich obsah kurzů je zaměřen adekvátně cílové skupině a jejím potřebám. Klade velký důraz na aktivní zapojení účastníků a následné využití získaných poznatků a dovedností i v běžném životě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info