Informace o projektu

Informace o projektu
Preklinický a klinický výzkum Farmakologického ústavu v oblasti farmakokinetiky, neurobiologie závislostí a personalizované farmakoterapie v onkologii (Farm-Pre-Klin)

Kód projektu
MUNI/A/1440/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výzkumné zaměření výzkumu Farmakologického ústavu LF MU spadá do kategorie preklinických i klinických hodnocení léčiv. Výzkum spadá do 3 hlavních oblastí 1) farmakokinetika potenciálních antidepresiv přírodního původu 2) neurobiologie závislostí a 3) klinické studie přípravků moderní terapie. Cílem v každé oblasti je dokončit experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti, zahájení nových umožnit řešení disertačních a kvalifikačních prací studentů. U preklinických studií se jedná zejména o experimenty s přírodními látkami s potenciálním terapeutickým využitím a stanovení jejich interakčního lékového potenciálu a vývoje pokročilých analytických metod v oblasti terapeutického monitorování léčiv. Dále se jedná také o studium neurobiologie závislostí a studium metabolických nežádoucích účinů antipsychotik a neurozobrazovací koreláty účinku psychofarmak. Klinické studie se zabývají zejména akademickým výzkumem a léčivými přípravky pro moderní terapie a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Členy výzkumných týmů jednotlivých skupin tvoří pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info