Informace o projektu

Kopiáře českého středověku (Kopiáře)

Kód projektu
MUNI/A/1490/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Smyslem projektu je v součinnosti s projektem CLARIAH na FF MU vytvořit databázi 10 vybraných kopiářů (tj. rukopisů obsahujících opisy listin) vzniklých během 14.–15. století v českých zemích. Jejich výběr pokrývá všechny základní formy tohoto typu písemných pramenů, což umožní vytvořit univerzálně použitelnou metodu jejich vědeckého zpracovávání, jejich správné interpretace a katalogizace; jde o otázky doposud v české diplomatické i kodikologické literatuře řešené jen okrajově, nesystematicky a pouze na základě dílčích sond. Do týmu bude vedle dvou akademických pracovníků zapojen tým čtyř studentů a studentek, jejichž kvalifikační práce tematicky nebo metodologicky souvisejí s navrhovaným projektem. Oba zapojení doktorandi budou výsledky své práce prezentovat na konferenci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info