Informace o projektu

Sociální kognice a interakce – pilotní studie (SCIT_pilot)

Kód projektu
MUNI/A/1466/2021
Období řešení
1/2022 - 7/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Trénink sociální kognice a interakce je vytvořený psychoterapeutický program pro osoby s onemocněním napříč psychotického spektra, který se zaměřuje na sociální a kognitivní fungování. Hlavním cílem navrhované pilotní studie je zjistit jeho účinnost a popsat krátkodobé a dlouhodobé efekty u klinické skupiny, která bude porovnána s kontrolní skupinou. Studie je součástí dizertační práce, která se soustředí na psychosociální práci s osobami s psychotickým onemocněním, klade si za cíl zkvalitnit a sjednotit trénování sociálních dovedností napříč Českou republikou. V zahraničí je Trénink sociální kognice a interakce dobře přijímaný pacienty/klienty a snaží se je edukovat hravou formou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info