Informace o projektu
Přechod studentů první generace z?online do kontaktní výuky na vysoké škole

Kód projektu
MUNI/A/1464/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt cílí na rozšíření dosavadního vědění o tématu akademické a sociální integrace první generace vysokoškoláků do studia. Tito studenti se při nástupu do studia potýkají s řadou bariér (Vengřinová, 2021). O to více pak při nástupu do studia v době nařízené online výuky, jak tomu bylo u studentů první generace, kteří do svého prvního studia nastoupili v akademickém roce 2020/2021. V akademickém roce 2021/2022 tak mají možnost poprvé navštěvovat vysokou školu fyzicky a případně se vyrovnávat s novými překážkami, a to i přesto, že jsou již ve druhém ročníku studia. Tento přechod sám může některé z překážek, bariér ukázat a proces jejich akademické a sociální integrace do studia ovlivnit. Předkládaný projekt tak cílí právě na přechod mezi online a kontaktní výukou. Skupina studentů, kteří nastoupili do svého prvního studijního programu v roce 2021 se integrovali do sociální i akademické sféry vysoké školy během nařízené distanční výuky, pro jejich druhý rok studia toto nařízení již neplatí a oni tak fyzicky navštěvují přednášky, seznamují se mezi sebou, s vyučujícími i prostorami univerzity. Téma zvládání přechodu z online na kontaktní výuku se v současném nejen českém pedagogickém diskurzu jeví jako velmi přínosné a aktuální, jelikož máme jedinečnou možnost sledovat, jak se studenti seznamují s reálným, fyzickým prostředím univerzity, které jsou již jeden akademický rok součástí. Z čehož vyplývá příležitost pro výzkum a cíl projektu. Tím je zjistit, jak se tito studenti vypořádávají s přechodem z online do kontaktní výuky a identifikovat bariéry v souvislosti s tímto přechodem i jejich akademickou a sociální integrací do studia, která stále probíhá.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info