Informace o projektu

Z Prahy do Norimberku. Zpřístupňování listin Zikmunda Lucemburského. (PraNor)

Kód projektu
MUNI/A/1281/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavním cílem projektu je zapojit začínající badatele do vědeckých úkolů jednoho z páteřních výzkumných projektů pracoviště. Jedná se o zpřístupňování listin a listů Zikmunda Lucemburského v rámci mezinárodního edičního podniku Regesta Imperii. V současné době jsou připraveny rukopisy svazků z pražských archivů a probíhá výzkum v Německu (Norimberk, Berlín), Polsku a Itálii. Konkrétními dílčími úkoly projektu jsou dokončení rejstříku šestého svazku Regesta Imperii z pražských archivů pro léta 1436–1437 a pokračování ve výzkumu v norimberských archivech. Výzkum listin a listů Zikmunda Lucemburského v Norimberku také koresponduje s novými tématy doktorských prací, které jsou od podzimu 2020 řešeny ve studijním programu Pomocné vědy historické.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info