Informace o projektu

Code-switching jako projev nevzdělanosti nebo důmyslný způsob sebevyjádření španělských mluvčích v USA?

Kód projektu
MUNI/A/1042/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Výzkumný projekt je zaměřen na problematiku code-switchingu neboli přepínání kódu mezi angličtinou a španělštinou bilingvních mluvčích v USA. Kromě střídání těchto dvou jazyků v rámci projevu lze pozorovat lingvistické jevy podnícené jazykovým kontaktem i v rovině syntaktické, lexikální a sémantické, a do hry vstupují i mimojazykové skutečnosti jako například reálie či kulturní prvky.
Projekt je zaměřen na stereotypy a předsudky vůči code-switchingu v jazykovém projevu mluvčích španělštiny v USA, a pomocí konkrétních příkladů z posledních let a dat získaných díky práci s korpusy současné španělštiny budou vytyčeny hlavní trendy, popularita a životnost zkoumaných výrazů, jejich nejčastější typy a způsoby vzniku. Dále bude potvrzena či vyvrácena hypotéza že code-switching není projevem špatné či nedokonalé znalosti jazyka, ale vědomým projevem mluvčího, který tímto způsobem vyjadřuje vlastní identitu a příslušnost k určité skupině.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info