Informace o projektu

Městské zřízení a středověké osídlení na moravsko-slezském pomezí. Výbor z článků a studií Jaroslava Bakaly

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/01/1262
Období řešení
1/2001 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je publikace, která by obsahovala výbor z článků a studií Jaroslava Bakaly k počátkům měst a charakteru středověkého osídlení na moravsko-slezském pomezí. Publikační záměr vychází z prostého zjištění, že odborná veřejnost již dlouhá léta oceňuje vysokou úroveň Bakalova výzkumu a namnoze i originální výklad historických souvislostí. J. Bakala ovšem řadu svých příspěvků zveřejnil v odborné literatuře, jejíž kulturní obzor zpravidla nepřesahoval hranice regionu, a některé jeho úvahy jsou proto jen obtížně dostupné. Plánovaný sborník tak vychází vstříc upřímnému zájmu odborné veřejnosti, Dlužno však podotknout, že publikační záměr není založen toliko na pro stem přepisu starších prací. Plánovaná edice předpokládá, že Bakalovy s tarší studie budou doplněny kritickým komentářem.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info