Informace o projektu

Vztah soudcovské zdrženlivosti a konceptu otevřené justice

Kód projektu
MUNI/A/1551/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zabývá vztahem povinnosti zdrženlivosti soudců a konceptem otevřené justice. Mezi soudcovská zdrženlivostí a požadavkem na otevřenost justice může v některých situacích vznikat jisté napětí. Zatímco otevřená justice nabádá soudy a soudce k co největší sdílnosti a podporuje jejich komunikaci navenek, povinnost zdrženlivosti požaduje, aby soudci bedlivě vážili své projevy a jednání a raději se k nim někdy neuchylovali. Cílem tohoto projektu je interpretovat pojem soudcovské zdrženlivosti v souladu s konceptem otevřené justice tak, aby byly zároveň chráněny hodnoty a zájmy demokratické společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info